GDPR / Privacy & Cookiebeleid 

                Macq zet zich in voor de naleving van de algemene verordening inzake gegevensbescherming. (GDPR) which went into effecdie van kracht werd op 25 mei 2018. De verordening bevat de belangrijkste wijzigingen in de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming van de afgelopen 20 jaar. Zij is bedoeld om de EU-burgers meer controle over hun gegevens te geven en beoogt een aantal bestaande privacy- en veiligheidswetten te verenigen in één allesomvattende wett on May 25, 2018. The regulation contains the most significant changes to European data privacy legislation in the last 20 years. It is designed to give EU citizens more control over their data and seeks to unify a number of existing privacy and security laws under one comprehensive law.
                Onze klanten kunnen erop vertrouwen dat Macq van de GDPR een prioriteit heeft gemaakt en aanzienlijke en strategische middelen heeft besteed aan onze inspanningen om aan de GDPR te voldoen. Deze post schetst onze aanpak en onze vooruitgang tot nu toe.

                Wat Macq doet

                Net als vele andere wereldwijde softwarebedrijven heeft Macq zijn bedrijfsbrede GDPR-nalevingsstrategie ingevoerd. Macq is zich ervan bewust dat zijn klanten eisen stellen aan het BBPR die rechtstreeks worden beïnvloed door hun gebruik van de producten en diensten van Macq. Macq wil zijn klanten helpen om te voldoen aan de vereisten van het BBPR en de lokale wetgeving.
                Hieronder vindt u enkele voorbeelden van initiatieven waartoe Macq zich heeft verbonden om te voldoen aan de BBPR-vereisten die zowel voor Macq als voor zijn klanten gelden:

                • De garantie dat onze producten zijn ontworpen in overeenstemming met de ISO27001, ISO27002 en ISO27018 normen. Deze normen weerspiegelen veel van de veiligheids- en privacyvereisten van GDPR en zullen onze klanten een transparant kader bieden om onze softwareontwikkeling en databeheerpraktijken te meten. We zijn momenteel bezig met het certificeren van de volgende Cloud-producten: Macq Mobility Manager Software voor ISO en zal zo snel mogelijk daarna de certificering van alle andere producten nastreven. Om meer te weten te komen over onze huidige certificeringen en verplichtingen, verwijzen we naar Vertrouwen @ Macq.

                • Toezegging om alle aanvullende veiligheids- en privacymaatregelen te volgen die in het kader van de GDPR vereist zijn.

                • Wanneer we gegevens buiten de EU overdragen, verplichten we ons tot passende mechanismen voor de overdracht van gegevens, zoals vereist door het BBPR. Dit omvat onze huidige Privacy Shield certificatie (zie hieronder).

                • Het assisteren met betrekking tot de veiligheid en privacy van de verwerking, het op de hoogte brengen van de toezichthouders van inbreuken, en het onmiddellijk communiceren van eventuele inbreuken aan klanten en gebruikers.

                • Het assisteren bij de beveiliging van de gegevensverwerking en de privacybepalingen, het op de hoogte brengen van de toezichthouders van inbreuken op persoonsgegevens en het onmiddellijk communiceren van dergelijke inbreuken aan onze klanten en eindgebruikers.

                • Het personeel van Macq moet ervoor zorgen dat de toegang tot en de verwerking van de persoonsgegevens van Macq-klanten getraind is in de omgang met die gegevens en dat het de vertrouwelijkheid en de veiligheid van die gegevens moet waarborgen.

                • Het houden van alle verkopers die met persoonlijke gegevens omgaan aan dezelfde gegevensbeheer-, beveiligings- en privacypraktijken en -normen waaraan wij ons houden.

                • Het houden van alle verkopers die met persoonlijke gegevens omgaan aan dezelfde gegevensbeheer-, beveiligings- en privacypraktijken en -normen waaraan wij ons houden.

                GDPR V&A

                Verwerkt Macq persoonsgegevens van zijn klanten?

                Ja, Macq verwerkt de persoonsgegevens van de klant voor de levering van de producten en diensten en voor andere beperkte doeleinden die worden opgesomd in onze Privacybeleid.

                Waar stuurt Macq mijn gegevens naartoe?

                Ons doel is om onze klanten veilige, snelle en betrouwbare diensten te bieden. Als een aanbieder van wereldwijde diensten draaien wij onze diensten met gemeenschappelijke operationele praktijken en functies in meerdere jurisdicties. Vandaag slaat Macq gegevens op in zijn AWS-gegevenscentra in Duitsland. Macq kan ook werknemers en aannemers in en buiten Europa toegang geven tot bepaalde gegevens voor productontwikkeling, klanten en technische ondersteuning. Wij maken in onze Privacybeleid dat klantgegevens kunnen worden gehost in of toegankelijk zijn vanuit deze landen.

                Kunt u garanderen dat mijn gegevens op een bepaalde plaats (bijv. Europa) blijven staan?

                Hoewel we om redenen van prestatievermogen prioriteit geven aan het hosten van uw gegevens op de locatie die het dichtst bij uw grootste gebruikersbasis ligt, zullen sommige diensten en productfuncties van Macq nog steeds vereisen dat de gegevens naar andere landen worden overgebracht. Bovendien kan het zijn dat het personeel van Macq om technische en ondersteuningsredenen toegang moet hebben tot gegevens die in de EU zijn opgeslagen en die afkomstig zijn uit een land buiten de EU.

                Is Macq Privacy Shield gecertificeerd?

                Ja. U kunt onze Privacy Shield certificeringen bekijken via contacteer ons.

                Is Macq SOC2 gecertificeerd?

                Ja, we hebben onlangs de SOC2-certificaten type 1 voor Macq Mobility Manager behaald. U kunt meer te weten komen over contacteer ons.

                Meer middelen

                Macq zet zich voor 100% in voor het succes van de klanten en de bescherming van hun gegevens. Daarom kunnen onze klanten rekenen op ons engagement voor de naleving van de GDPR. Voor meer informatie kunt u terecht bij Vertrouwen @ Macq...inclusief..:

                • Privacy - Uw eigen gegevens, en we zijn toegewijd aan het beschermen van uw privacy. 

                • Veiligheid - Onze klantgerichte cultuur zorgt ervoor dat veiligheid een topprioriteit is. 

                • Naleving - We streven ernaar om ons te houden aan algemeen aanvaarde normen en voorschriften om u op uw gemak te stellen. 

                • Beleid en rapporten - We zijn transparant met ons beleid om u te helpen begrijpen hoe we uw gegevens beheren. 


                Vertrouwen @ Macq

                Controle van de serviceorganisatie (SOC)

                De SOC-rapporten (Service Organization Control) van Macq worden door een derde partij gecertificeerd en laten zien hoe Macq de belangrijkste controles en doelstellingen op het gebied van naleving bereikt. Het doel van deze rapporten is u en uw auditeurs te helpen de controles te begrijpen die zijn ingesteld ter ondersteuning van de activiteiten en de naleving van de voorschriften bij Macq.

                Macq heeft de SOC2-certificaten voor Macq Mobility Manager Software Suite behaald. Als u een exemplaar van het SOC2 wilt downloaden, kunt u contacteer ons.

                ISO/IEC 27001 - Informatiebeveiligingsbeheersysteem

                ISO/IEC 27001 wordt wereldwijd erkend als de belangrijkste ISMS-standaard (Information Security Management System). ISO/IEC 27001 maakt ook gebruik van de uitgebreide veiligheidscontroles die in ISO/IEC 27002 worden beschreven. De basis van deze certificering is de ontwikkeling en implementatie van een rigoureus beveiligingsmanagementprogramma, inclusief de ontwikkeling en implementatie van een Information Security Management System (ISMS). Deze breed erkende en algemeen gerespecteerde internationale beveiligingsstandaard specificeert dat ook bedrijven die een certificering behalen, gecertificeerd moeten zijn:

                • Het systematisch evalueren van onze informatiebeveiligingsrisico's, rekening houdend met de impact van veiligheidsrisico's en kwetsbaarheden.

                • Het ontwerpen en implementeren van een uitgebreid pakket aan informatiebeveiligingscontroles om de beveiligingsrisico's aan te pakken

                • Een overkoepelend audit- en nalevingsmanagementproces implementeren om ervoor te zorgen dat de controles voortdurend aan onze behoeften voldoen.

                Macq-producten die in aanmerking komen voor ISO/IEC 27001. Neem contact met ons op om het ISO/IEC 27001-certificaat van Macq te bekijken.

                ISO/IEC 27018 - Praktijkcode voor de bescherming van persoonsgegevens in de cloud

                ISO/IEC 27018 - Code of Practice for Protecting Personal Data in the CloudISO/IEC 27018 is een gedragscode die zich richt op de bescherming van persoonsgegevens in de cloud. Het is gebaseerd op de informatiebeveiligingsnorm ISO/IEC 27002 en biedt aanvullende implementatierichtlijnen voor ISO/IEC 27002-controles die van toepassing zijn op publieke cloud Persoonlijk Identificeerbare Informatie (PII). Het bevat ook een reeks aanvullende controles en bijbehorende richtsnoeren die bedoeld zijn om tegemoet te komen aan de eisen voor de bescherming van PII in de publieke sector die niet in de bestaande ISO/IEC 27002-controleset zijn opgenomen.

                Macq-producten die in aanmerking komen voor ISO/IEC 27018.

                Neem contact met ons op om het ISO/IEC 27018-certificaat van Macq te bekijken.

                Betaalkaartindustrieën Gegevensbeveiligingsstandaard

                Wij geven om de veiligheid van uw creditcard en we verachten fraudeurs! Als u met uw creditcard betaalt voor producten of diensten van Macq, kunt u er zeker van zijn dat wij de veiligheid van die transactie met de nodige aandacht behandelen. Wij zijn een Level 2-handelaar en we werken samen met Qualified Security Assessor (QSA) om onze naleving van PCI DSS te beoordelen. Wij voldoen momenteel aan PCI DSS v3.2, SAQ A.

                Cloud Security Alliance - Veiligheid, vertrouwen en betrouwbaarheidsregister

                Een CSA STAR Level 1-vragenlijst voor Macq kan worden gedownload op de STAR Registry-website van de Cloud Security Alliance.

                Het CSA Security, Trust & Assurance Registry (STAR) is een gratis, openbaar toegankelijk register dat de veiligheidscontroles van verschillende cloudcomputing-aanbiedingen documenteert en zo klanten helpt de veiligheid te beoordelen van cloudaanbieders die zij momenteel gebruiken of waarmee zij overwegen een contract af te sluiten. Macq is een CSA STAR-registrant en Corporate Member van de Cloud Security Alliance (CSA) heeft de Consensus Assessments Initiative Questionnaire (CAIQ) van de Cloud Security Alliance (CSA) voltooid. De laatste versie van de CAIQ, afgestemd op CSA's Cloud Controls Matrix (CCM) v.3.0.1, geeft antwoord op meer dan 300 vragen die een cloud-klant of een cloud-beveiligingsauditoris kan stellen aan een cloudaanbieder.

                Onze dienstverleners

                Wij houden onze dienstverleners aan zeer hoge eisen. Datacenters, co-locatie en managed service providers ondergaan regelmatig SOC1, SOC2 en/of ISO/IEC 27001 audits om hun praktijken te verifiëren.

                Wij houden onze dienstverleners aan zeer hoge eisen. Datacenters, co-locatie en managed service providers ondergaan regelmatig SOC1, SOC2 en/of ISO/IEC 27001 audits om hun praktijken te verifiëren.

                Het valideren van onze praktijken

                Onafhankelijke audits door derden

                Wij maken gebruik van onafhankelijke derden om onze praktijken te toetsen aan de meest gewilde normen en voorschriften ter wereld. Deze beoordelingen vinden ten minste jaarlijks plaats en worden uitgevoerd door wereldwijd gerespecteerde audit- en beveiligingsfirma's die onafhankelijk en grondig zijn in hun beoordelingen. Wij nemen hun rapporten serieus en beschikken over processen om eventuele risico's voor ons of onze klanten aan te pakken.

                Beveiligingstests voor externe en interne toepassingen

                Ons beveiligingsteam voert voortdurend geautomatiseerde en handmatige beveiligingstests van applicaties en netwerkkwetsbaarheidstests uit om potentiële beveiligingskwetsbaarheden en bugs op onze desktop-, web- en mobiele applicaties te identificeren en te patchen. We werken ook samen met externe beveiligingsspecialisten en andere leden van de beveiligingsonderzoeksgemeenschap. Zie onze richtlijnen voor het indienen van een kwetsbaarheid en ons indieningsformulier voor het melden van beveiligingslekken.

                Voortdurende verbetering

                Een cruciaal onderdeel van elk informatiebeveiligingsbeheerprogramma is de voortdurende verbetering van beveiligings- en complianceprogramma's, -systemen en -controles. Macq streeft ernaar feedback te krijgen van verschillende interne teams, klanten, interne en externe controleurs en onze beveiligings-, privacy- en nalevingsprocessen en -controles in de loop van de tijd te verbeteren.


                Privacybeleid

                Wat deze polis dekt

                Uw privacy is belangrijk voor ons en dat geldt ook voor de manier waarop we informatie over u verzamelen, gebruiken en delen. Dit beleid is bedoeld om u te helpen begrijpen:

                Dit Privacybeleid dekt de informatie die we over u verzamelen wanneer u onze producten of diensten gebruikt, of op een andere manier met ons communiceert, tenzij een ander beleid wordt weergegeven. Macq, wij en wij verwijzen naar Macq NV en een van onze filialen. Wij bieden een breed scala van producten aan, waaronder onze cloud-, server- en datacenterproducten. We verwijzen naar al deze producten, samen met onze andere diensten en websites, in dit beleid naar "Diensten".

                Dit beleid legt ook uw keuzes uit over hoe we informatie over u gebruiken. Uw keuzes zijn onder andere hoe u bezwaar kunt maken tegen bepaalde vormen van gebruik van informatie over u en hoe u toegang kunt krijgen tot bepaalde informatie over u en hoe u deze kunt bijwerken. Als u het niet eens bent met dit beleid, heeft u geen toegang tot onze diensten of gebruikt u deze niet en heeft u geen interactie met andere aspecten van ons bedrijf.

                Wanneer wij de Diensten onder contract leveren aan een organisatie (bijvoorbeeld uw werkgever) heeft die organisatie de controle over de informatie die door de Diensten wordt verwerkt. Voor meer informatie, zie de Notice to End Users hieronder.

                Welke informatie we over u verzamelen

                We verzamelen informatie over u wanneer u deze aan ons verstrekt, wanneer u onze diensten gebruikt en wanneer andere bronnen deze informatie aan ons verstrekken, zoals hieronder nader wordt beschreven.

                Informatie die u ons verstrekt

                We verzamelen informatie over u wanneer u deze in de Diensten invoert of op een andere manier rechtstreeks aan ons verstrekt.

                Account- en profielinformatie: We verzamelen informatie over u wanneer u zich registreert voor een account, uw profiel aanmaakt of wijzigt, voorkeuren instelt, zich inschrijft of aankopen doet via de Diensten. U verstrekt bijvoorbeeld uw contactgegevens en, in sommige gevallen, factureringsgegevens wanneer u zich voor de Diensten registreert.  U hebt ook de mogelijkheid om een weergavenaam, profielfoto, functietitel en andere details toe te voegen aan uw profielgegevens die in onze Services worden weergegeven.  We houden uw voorkeuren bij wanneer u instellingen binnen de Services selecteert. 

                Inhoud die u levert via onze producten: De Diensten omvatten de producten van Macq die u gebruikt, waarbij we inhoud die u plaatst, verzendt, ontvangt en deelt, verzamelen en opslaan. Deze inhoud omvat alle informatie over u die u wenst op te nemen. Voorbeelden van inhoud die we verzamelen en opslaan zijn: de samenvatting en beschrijving die aan een JIRA-uitgave is toegevoegd, de pagina's die u in Confluence aanmaakt, de berichten die u in Stride uitwisselt, uw opslagplaatsen en pull-verzoeken in Bitbucket, opmerkingen die u invoert in verband met een incident in Statuspagina, en alle feedback die u ons geeft. De inhoud omvat ook de bestanden en links die u uploadt naar de Services. Als u een server- of datacenterversie van de Services gebruikt, hosten, bewaren, verzenden, ontvangen of verzamelen we geen informatie over u (inclusief uw inhoud), behalve in beperkte gevallen, wanneer dit is toegestaan door uw beheerder: we verzamelen feedback die u rechtstreeks aan ons geeft via het product en; we verzamelen inhoud met behulp van analysetechnieken die hash, filter of op andere wijze scrubben van de informatie om informatie uit te sluiten die u of uw organisatie zou kunnen identificeren; en we verzamelen clickstreamgegevens over hoe u reageert op en gebruik maakt van functies in de Services. Server- en datacenterbeheerders kunnen het verzamelen van deze informatie uit de Services via de beheerdersinstellingen uitschakelen of voorkomen dat deze informatie met ons wordt gedeeld door de transmissie op lokaal netwerkniveau te blokkeren.

                Inhoud die u via onze websites aanlevert: De diensten omvatten ook onze websites die eigendom zijn van of beheerd worden door ons. Wij verzamelen andere inhoud die u op deze websites indient, waaronder social media of door ons geëxploiteerde socialenetwerksites. U verstrekt bijvoorbeeld inhoud aan ons wanneer u feedback geeft of wanneer u deelneemt aan interactieve functies, enquêtes, wedstrijden, promoties, sweepstakes, activiteiten of evenementen.

                Informatie die u verstrekt via onze ondersteuningskanalen:  De Diensten omvatten ook onze klantenondersteuning, waar u kunt kiezen om informatie te verstrekken over een probleem dat u ondervindt met een Dienst. Of u nu uzelf als technisch contactpersoon aanwijst, een supportticket opent, rechtstreeks met een van onze vertegenwoordigers praat of op een andere manier in contact komt met ons supportteam, u wordt gevraagd om contactinformatie, een samenvatting van het probleem dat u ondervindt en alle andere documentatie, schermafbeeldingen of informatie die nuttig zou zijn bij het oplossen van het probleem te verstrekken.

                Betalingsinformatie: We verzamelen bepaalde betalings- en facturatiegegevens wanneer u zich registreert voor bepaalde betaalde diensten. We vragen u bijvoorbeeld om een vertegenwoordiger voor de facturering aan te wijzen, met inbegrip van naam en contactgegevens, bij de registratie. U kunt ook betalingsinformatie verstrekken, zoals betaalkaartgegevens, die we verzamelen via beveiligde betalingsverwerkingsservices.

                Informatie die we automatisch verzamelen wanneer u de Diensten gebruikt

                We verzamelen informatie over u wanneer u gebruik maakt van onze Services, inclusief het surfen op onze websites en het ondernemen van bepaalde acties binnen de Services.

                Uw gebruik van de diensten: We houden bepaalde informatie over u bij wanneer u een van onze diensten bezoekt en er interactie mee heeft. Deze informatie omvat de functies die u gebruikt; de links waarop u klikt; het type, de grootte en de bestandsnamen van de bijlagen die u naar de Services uploadt; vaak gebruikte zoektermen; en hoe u met anderen op de Services communiceert. We verzamelen ook informatie over de teams en mensen met wie u werkt en hoe u met hen werkt, zoals met wie u het vaakst samenwerkt en met wie u communiceert. Als u een server- of datacenterversie van de Services gebruikt, is de informatie die we verzamelen over uw gebruik van de Services beperkt tot clickstreamgegevens over hoe u communiceert met en gebruik maakt van functies in de Services, naast de inhoudelijke informatie die wordt beschreven in "Inhoud die u verstrekt via onze producten" hierboven. Server- en datacenterbeheerders kunnen het verzamelen van deze informatie uit de Services via de beheerdersinstellingen uitschakelen of voorkomen dat deze informatie met ons wordt gedeeld door de transmissie op lokaal netwerkniveau te blokkeren.

                Apparaat- en aansluitingsinformatie: We verzamelen informatie over uw computer, telefoon, tablet of andere apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot de Diensten. Deze apparaatinformatie omvat uw verbindingstype en instellingen wanneer u onze Services installeert, opent, bijwerkt of gebruikt. We verzamelen ook informatie via uw apparaat over uw besturingssysteem, browsertype, IP-adres, URL's van verwijzende/uitgaande pagina's, apparaatidentificaties en crashgegevens. We gebruiken uw IP-adres en/of landvoorkeur om uw locatie te benaderen en u zo een betere service te bieden. Hoeveel van deze informatie we verzamelen is afhankelijk van het type en de instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Services. Server- en datacenterdienstbeheerders kunnen het verzamelen van deze informatie via de beheerdersinstellingen uitschakelen of voorkomen dat deze informatie met ons wordt gedeeld door de transmissie op lokaal netwerkniveau te blokkeren.

                Cookies en andere traceertechnologieën:  Macq en onze externe partners, zoals onze reclame- en analysepartners, maken gebruik van cookies en andere traceertechnologieën (bv. webbakens, apparaatidentificatie en -pixels) om functionaliteit te bieden en u te herkennen in de verschillende diensten en apparaten. Zie voor meer informatie onze Cookies & Volgbericht , met inbegrip van informatie over de wijze waarop deze cookies en trackingtechnologieën kunnen worden gecontroleerd of uitgeschakeld.

                Informatie die we ontvangen van andere bronnen

                Wij ontvangen informatie over u van andere gebruikers van de service, van diensten van derden, van onze gerelateerde bedrijven en van onze zakelijke en kanaalpartners.

                Andere gebruikers van de Diensten: Other users of our Services may provide information about you when they submit content through the Services. For example, you may be mentioned in a JIRA issue opened by somAndere gebruikers van onze Diensten kunnen informatie over u verstrekken wanneer zij inhoud inzenden via de Diensten. U kunt bijvoorbeeld worden vermeld in een JIRA-nummer dat door iemand anders is geopend. We ontvangen ook uw e-mailadres van andere gebruikers van de Diensten wanneer zij dit verstrekken om u uit te nodigen voor de Diensten. Op dezelfde manier kan een beheerder uw contactgegevens verstrekken wanneer zij u aanwijzen als de facturerings- of technische contactpersoon van uw bedrijfsaccount.eone else. We also receive your email address from other Service users when they provide it in order to invite you to the Services. Similarly, an administrator may provide your contact information when they designate you as the billing or technical contact on your company's account.

                Andere diensten die u aan uw account koppelt: Wij ontvangen informatie over u wanneer u of uw beheerder een dienst van derden integreert of koppelt aan onze diensten. Als u bijvoorbeeld een account maakt of zich aanmeldt bij de Services met uw Google-referenties, ontvangen we uw naam en e-mailadres zoals toegestaan door uw Google-profielinstellingen om u te authenticeren. U of uw beheerder kan onze Services ook integreren met andere services die u gebruikt, bijvoorbeeld om u via onze Services toegang te geven tot bepaalde inhoud van derden en deze op te slaan, te delen en te bewerken. U kunt onze Services bijvoorbeeld machtigen om bestanden van een derde partij te openen, weer te geven en op te slaan via de interface van de Services. Of u kunt onze Services machtigen om verbinding te maken met een kalenderservice van derden, zodat uw vergaderingen en verbindingen via de Services voor u beschikbaar zijn. U kunt onze diensten machtigen om een lijst met contactpersonen of een adresboek te synchroniseren, zodat u gemakkelijk verbinding kunt maken met de contactpersonen binnen de diensten of hen kunt uitnodigen om met u samen te werken aan onze diensten. De informatie die wij ontvangen wanneer u een koppeling maakt of onze Diensten integreert met een dienst van derden, is afhankelijk van de instellingen, machtigingen en het privacybeleid dat door die dienst van derden wordt gecontroleerd. U moet altijd de privacy-instellingen en mededelingen in deze diensten van derden controleren om te begrijpen welke gegevens aan ons kunnen worden bekendgemaakt of met onze diensten kunnen worden gedeeld.

                Macq Partners:  Wij ontvangen informatie over u wanneer u of uw beheerder een dienst van derden integreert of koppelt aan onze diensten. Als u bijvoorbeeld een account maakt of zich aanmeldt bij de Services met uw Google-referenties, ontvangen we uw naam en e-mailadres zoals toegestaan door uw Google-profielinstellingen om u te authenticeren. U of uw beheerder kan onze Services ook integreren met andere services die u gebruikt, bijvoorbeeld om u via onze Services toegang te geven tot bepaalde inhoud van derden en deze op te slaan, te delen en te bewerken. U kunt onze Services bijvoorbeeld machtigen om bestanden van een derde partij te openen, weer te geven en op te slaan via de interface van de Services. Of u kunt onze Services machtigen om verbinding te maken met een kalenderservice van derden, zodat uw vergaderingen en verbindingen via de Services voor u beschikbaar zijn. U kunt onze diensten machtigen om een lijst met contactpersonen of een adresboek te synchroniseren, zodat u gemakkelijk verbinding kunt maken met de contactpersonen binnen de diensten of hen kunt uitnodigen om met u samen te werken aan onze diensten. De informatie die wij ontvangen wanneer u een koppeling maakt of onze Diensten integreert met een dienst van derden, is afhankelijk van de instellingen, machtigingen en het privacybeleid dat door die dienst van derden wordt gecontroleerd. U moet altijd de privacy-instellingen en mededelingen in deze diensten van derden controleren om te begrijpen welke gegevens aan ons kunnen worden bekendgemaakt of met onze diensten kunnen worden gedeeld.

                Andere partners:  Wij ontvangen informatie over u en uw activiteiten op en naast de Diensten van externe partners, zoals reclame- en marktonderzoekpartners die ons informatie geven over uw interesse in en betrokkenheid bij onze Diensten en online advertenties.

                Hoe we de informatie die we verzamelen gebruiken

                Hoe we de informatie die we verzamelen gebruiken, hangt gedeeltelijk af van de diensten die u gebruikt, hoe u ze gebruikt en van de voorkeuren die u ons hebt meegedeeld. Hieronder vindt u de specifieke doeleinden waarvoor we de informatie die we over u verzamelen, gebruiken.

                Om de diensten te leveren en uw ervaring te personaliseren: We gebruiken informatie over u om de Diensten aan u te leveren, inclusief om transacties met u te verwerken, u te authenticeren wanneer u zich aanmeldt, klantenondersteuning te bieden en de Diensten te bedienen en te onderhouden. We gebruiken bijvoorbeeld de naam en de foto die u in uw account opgeeft om u te identificeren bij andere gebruikers van de Services. Onze Services omvatten ook op maat gemaakte functies die uw ervaring personaliseren, uw productiviteit verhogen en uw vermogen om effectief met anderen samen te werken verbeteren door de activiteiten van uw team automatisch te analyseren om zoekresultaten, activiteitenfeeds, meldingen, verbindingen en aanbevelingen te bieden die het meest relevant zijn voor u en uw team. Zo kunnen we bijvoorbeeld uw opgegeven functie en activiteit gebruiken om zoekresultaten terug te geven waarvan we denken dat ze relevant zijn voor uw functie. We gebruiken ook informatie over u om u in contact te brengen met andere teamleden die op zoek zijn naar uw vakgebied. We kunnen uw e-maildomein gebruiken om uw connectie met een bepaalde organisatie of branche af te leiden om de inhoud en ervaring die u op onze websites ontvangt te personaliseren. Wanneer u meerdere diensten gebruikt, combineren we informatie over u en uw activiteiten om een geïntegreerde ervaring te bieden, zodat u informatie van de ene dienst kunt vinden terwijl u op zoek bent naar een andere of relevante productinformatie kunt presenteren terwijl u door onze websites reist.

                Voor onderzoek en ontwikkeling: We zijn altijd op zoek naar manieren om onze diensten slimmer, sneller, veiliger, geïntegreerd en nuttig voor u te maken. We maken gebruik van collectieve leerstof over hoe mensen onze Services gebruiken en van de feedback die rechtstreeks aan ons wordt gegeven om problemen op te lossen en om trends, gebruik, activiteitenpatronen en gebieden voor integratie en verbetering van de Services te identificeren. Om bijvoorbeeld de @mention-functie te verbeteren, analyseren we automatisch recente interacties tussen gebruikers en hoe vaak ze elkaar @mentionen om de meest relevante verbindingen voor gebruikers aan het licht te brengen. We analyseren en aggregeren automatisch veelgebruikte zoektermen om de nauwkeurigheid en relevantie van gesuggereerde onderwerpen te verbeteren die automatisch worden ingevuld wanneer u de zoekfunctie gebruikt. In sommige gevallen passen we deze learnings toe op onze diensten om soortgelijke functies te verbeteren en te ontwikkelen of om de diensten die u gebruikt beter te integreren. We testen en analyseren ook bepaalde nieuwe functies met sommige gebruikers voordat we de functie uitrollen naar alle gebruikers.

                Om met u te communiceren over de Diensten: We gebruiken uw contactgegevens om via e-mail en binnen de Diensten transactiecommunicatie te sturen, inclusief het bevestigen van uw aankopen, het herinneren van abonnementsverleningen, het beantwoorden van uw opmerkingen, vragen en verzoeken, het bieden van klantenondersteuning en het sturen van technische kennisgevingen, updates, beveiligingswaarschuwingen en administratieve berichten. We sturen u e-mailberichten wanneer u of anderen met u communiceren op de Services, bijvoorbeeld wanneer u @bedoeld bent op een pagina of een ticket of wanneer een taak aan u is toegewezen. We bieden ook op maat gemaakte communicatie op basis van uw activiteit en interacties met ons. Bepaalde acties die u in de Services onderneemt, kunnen bijvoorbeeld automatisch een suggestie voor een functie of een app van een derde partij binnen de Services activeren, waardoor die taak gemakkelijker wordt. We sturen u ook communicatie als u aan boord bent van een bepaalde Service om u te helpen beter gebruik te maken van die Service. Deze communicatie maakt deel uit van de Services en in de meeste gevallen kunt u zich er niet voor afmelden. Als er een opt-out beschikbaar is, vindt u die optie in de communicatie zelf of in uw accountinstellingen.

                Het op de markt brengen, bevorderen en stimuleren van de betrokkenheid bij de diensten: We gebruiken uw contactgegevens en gegevens over uw gebruik van de Diensten voor het verzenden van reclameboodschappen die voor u van specifiek belang kunnen zijn, onder meer via e-mail en door advertenties van Macq weer te geven op websites en programma's van andere bedrijven, en op platforms zoals Facebook en Google. Deze communicatie is gericht op het stimuleren van de betrokkenheid en het maximaliseren van wat u uit de Diensten haalt, met inbegrip van informatie over nieuwe functies, aanvragen voor enquêtes, nieuwsbrieven en evenementen waarvan wij denken dat ze voor u interessant kunnen zijn. We communiceren ook met u over nieuwe productaanbiedingen, promoties en wedstrijden. U kunt zelf bepalen of u deze communicatie ontvangt zoals hieronder beschreven onder "Opt-out van communicatie".

                Klantenondersteuning: We gebruiken uw informatie om technische problemen op te lossen, om te reageren op uw verzoeken om hulp, om de crashinformatie te analyseren en om de services te repareren en te verbeteren.

                Voor de veiligheid en zekerheid: We gebruiken informatie over u en uw Servicegebruik om accounts en activiteiten te controleren, verdachte of frauduleuze activiteiten te monitoren en om overtredingen van het Servicebeleid op te sporen.

                Om onze legitieme zakelijke belangen en wettelijke rechten te beschermen: Wanneer de wet dit vereist of wanneer we het nodig achten om onze wettelijke rechten, belangen en die van anderen te beschermen, gebruiken we informatie over u in verband met juridische claims, compliance, regelgevende en auditfuncties, en bekendmakingen in verband met de overname, fusie of verkoop van een bedrijf.

                Met uw toestemming: Wij gebruiken informatie over u wanneer u ons toestemming heeft gegeven om dit te doen voor een specifiek doel dat hierboven niet is vermeld. Zo kunnen we bijvoorbeeld getuigenissen publiceren of verhalen van klanten laten zien om de diensten te promoten, met uw toestemming.

                Rechtsgrondslagen voor verwerking (voor EER-gebruikers)

                Als u een individu bent in de Europese Economische Ruimte (EER), verzamelen en verwerken we alleen informatie over u als we daar op grond van de toepasselijke EU-wetgeving een wettelijke basis voor hebben. De rechtsgrondslagen zijn afhankelijk van de diensten die u gebruikt en hoe u deze gebruikt. Dit betekent dat we uw informatie alleen verzamelen en gebruiken waar dat nodig is:

                • We hebben het nodig om u de Diensten te leveren, inclusief het bedienen van de Diensten, het bieden van klantenondersteuning en gepersonaliseerde functies en om de veiligheid en beveiliging van de Diensten te beschermen;

                • Het voldoet aan een legitiem belang (dat niet wordt overschaduwd door uw belangen op het gebied van gegevensbescherming), zoals voor onderzoek en ontwikkeling, om de diensten op de markt te brengen en te promoten en om onze wettelijke rechten en belangen te beschermen;

                • U geeft ons toestemming om dit te doen voor een specifiek doel; of

                • We moeten uw gegevens verwerken om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

                Als u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van informatie over u voor een specifiek doel, heeft u het recht om op elk moment van gedachten te veranderen, maar dit heeft geen invloed op een eventuele verwerking die al heeft plaatsgevonden. Wanneer wij uw informatie gebruiken omdat wij of een derde partij (bijvoorbeeld uw werkgever) een legitiem belang hebben om dit te doen, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen dat gebruik, hoewel dit in sommige gevallen kan betekenen dat u niet langer gebruik maakt van de Diensten.

                Hoe we informatie delen die we verzamelen

                We maken samenwerkingstools, en we willen dat ze goed voor u werken. Dit betekent het delen van informatie via de Diensten en met bepaalde derden. We delen informatie die we over u verzamelen op de hieronder besproken manieren, inclusief in verband met mogelijke zakelijke overdrachten, maar we zijn niet bezig met het verkopen van informatie over u aan adverteerders of andere derden.

                Delen met andere gebruikers van de service

                Wanneer u de Diensten gebruikt, delen we bepaalde informatie over u met andere gebruikers van de Diensten.

                Voor samenwerking: U kunt inhoud maken, die informatie over u kan bevatten, en toestemming geven aan anderen om die inhoud te zien, te delen, te bewerken, te kopiëren en te downloaden op basis van de instellingen die u of uw beheerder (indien van toepassing) selecteert. Sommige van de samenwerkingsfuncties van de Services geven sommige of al uw profielgegevens weer aan andere gebruikers van de Service wanneer u specifieke inhoud deelt of ermee interageert. Wanneer u bijvoorbeeld commentaar geeft op een Confluence-pagina of een Jira-probleem, geven we uw profielfoto en naam weer naast uw commentaar, zodat andere gebruikers met toegang tot de pagina of het probleem begrijpen wie het commentaar heeft gegeven. Wanneer u een Stride bericht naar een andere gebruiker stuurt, kan de ontvanger alle informatie op uw profielkaart bekijken. Ook wanneer u een Confluence-pagina publiceert, wordt uw naam weergegeven als de auteur van die pagina en kunnen gebruikers van de service met toestemming om de pagina te bekijken, uw profielgegevens ook bekijken. Houd er rekening mee dat sommige aspecten van de Services, zoals Confluence-pagina's of Bitbucket-repositories, openbaar kunnen worden gemaakt, wat betekent dat alle geposte inhoud, inclusief informatie over u, openbaar kan worden bekeken en geïndexeerd door en geretourneerd in de zoekresultaten van zoekmachines. U kunt bevestigen of bepaalde eigenschappen van de Service publiekelijk zichtbaar zijn vanuit de Services of door contact op te nemen met de betreffende beheerder.

                Beheerde rekeningen en beheerders:  Als u zich registreert of toegang heeft tot de diensten met behulp van een e-mailadres met een domein dat eigendom is van uw werkgever of organisatie, en een dergelijke organisatie wil een account of site, kan bepaalde informatie over u, waaronder uw naam, profielfoto, contactgegevens, inhoud en het gebruik van uw account in het verleden, toegankelijk worden voor de beheerder van die organisatie en andere gebruikers van de dienst die hetzelfde domein delen. Als u een beheerder bent voor een bepaalde site of groep gebruikers binnen de Diensten, kunnen we uw contactgegevens delen met huidige of vroegere gebruikers van de Diensten, met als doel om Servicegerelateerde verzoeken te vergemakkelijken.

                Community Forums: Onze websites bieden openbaar toegankelijke blogs, forums, issue trackers en wiki's zoals de Macq Developer Community. U dient zich ervan bewust te zijn dat alle informatie die u op deze websites verstrekt - met inbegrip van profielinformatie die verband houdt met de account die u gebruikt om de informatie te plaatsen - kan worden gelezen, verzameld en gebruikt door elk lid van het publiek dat toegang heeft tot deze websites. Uw berichten en bepaalde profielinformatie kunnen zelfs na beëindiging van uw account blijven staan. We raden u aan om de gevoeligheid van alle informatie die u in deze diensten invoert in overweging te nemen. Om te verzoeken uw informatie te verwijderen van openbaar toegankelijke websites die door ons worden beheerd, kunt u contact met ons opnemen zoals hieronder aangegeven. In sommige gevallen kunnen wij uw gegevens niet verwijderen, in welk geval wij u zullen laten weten als wij dat niet kunnen en waarom.

                Delen met derden

                We delen informatie met derden die ons helpen om onze diensten te exploiteren, te leveren, te verbeteren, te integreren, aan te passen, te ondersteunen en op de markt te brengen.

                Dienstverleners: Wij werken samen met externe dienstverleners voor de ontwikkeling van websites en applicaties, hosting, onderhoud, back-up, opslag, virtuele infrastructuur, verwerking van betalingen, analyse en andere diensten voor ons, waarvoor zij mogelijk toegang tot of gebruik van informatie over u nodig hebben. Als een serviceprovider toegang moet krijgen tot informatie over u om namens ons diensten uit te voeren, doen zij dit in nauw overleg met ons, inclusief het beleid en de procedures die zijn ontworpen om uw informatie te beschermen.

                Macq Partners: We werken samen met derden die advies, verkoop en technische diensten verlenen om oplossingen voor de klant te leveren en te implementeren rond de diensten. We kunnen uw informatie delen met deze derde partijen in verband met hun diensten, zoals om te helpen bij de facturering en inning, om gelokaliseerde ondersteuning te bieden en om maatwerk te leveren. We kunnen ook informatie met deze derde partijen delen als u daarmee akkoord gaat.

                Apps van derden: U, uw beheerder of andere gebruikers van de Diensten kunnen ervoor kiezen om nieuwe functionaliteit toe te voegen of het gedrag van de Diensten te wijzigen door apps van derden binnen de Diensten te installeren. Door dit te doen kunnen apps van derden toegang krijgen tot uw account en informatie over u, zoals uw naam en e-mailadres, en alle inhoud die u kiest om te gebruiken in verband met die apps. Als u een technisch of factureringscontactpersoon bent die vermeld staat op een account, delen we uw gegevens met de derde partij app-provider bij de installatie. Het beleid en de procedures van apps van derden worden niet door ons gecontroleerd en dit privacybeleid dekt niet hoe apps van derden uw informatie gebruiken. We raden u aan om het privacybeleid van derde partijen door te nemen voordat u verbinding maakt met of gebruik maakt van hun applicaties of diensten om meer te weten te komen over hun privacy- en informatieverwerkingspraktijken. Als u bezwaar heeft tegen het delen van informatie over u met deze derde partijen, kunt u de app verwijderen.

                Links naar sites van derden:  De Diensten kunnen links bevatten die u naar andere websites of diensten leiden waarvan de privacypraktijken kunnen verschillen van de onze. Als u informatie verstrekt aan een van die sites van derden, valt uw informatie onder hun privacybeleid, niet onder dit beleid. We raden u aan het privacybeleid van elke website die u bezoekt zorgvuldig te lezen.

                Social Media Widgets:  De Diensten kunnen links bevatten die u naar andere websites of diensten leiden waarvan de privacypraktijken kunnen verschillen van de onze. Uw gebruik van en alle informatie die u verstrekt aan een van deze sites van derden wordt geregeld door hun privacybeleid, niet door dit beleid.

                Third-Party Widgets: Sommige van onze diensten bevatten widgets en social media functies, zoals de Twitter "tweet" knop. Deze widgets en functies verzamelen uw IP-adres, welke pagina u op de Services bezoekt en kunnen een cookie instellen om de functie goed te laten functioneren. Widgets en social media functies worden ofwel gehost door een derde partij of direct gehost op onze Diensten. Uw interacties met deze eigenschappen worden beheerst door het privacybeleid van het bedrijf dat het verstrekt.

                Met uw toestemming: Wij delen informatie over u met derden wanneer u ons daarvoor toestemming geeft. Zo tonen wij bijvoorbeeld vaak persoonlijke getuigenissen van tevreden klanten op onze openbare websites. Met uw toestemming kunnen we uw naam naast de getuigenis plaatsen.

                Naleving van handhavingsverzoeken en toepasselijke wetgeving; handhaving van onze rechten: In uitzonderlijke omstandigheden kunnen wij informatie over u delen met een derde partij als wij van mening zijn dat het delen van informatie redelijkerwijs noodzakelijk is om (a) te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, regelgeving, juridische procedures of verzoeken van de overheid, ook om te voldoen aan de vereisten van de nationale veiligheid, (b) onze overeenkomsten, ons beleid en onze servicevoorwaarden te handhaven, (c) de veiligheid of integriteit van onze producten en diensten te beschermen, (d) Macq, onze klanten of het publiek te beschermen tegen schade of illegale activiteiten, of (e) te reageren op een noodsituatie waarvan wij te goeder trouw menen dat deze ons ertoe verplicht informatie vrij te geven om het overlijden of ernstig lichamelijk letsel van een persoon te helpen voorkomen. Voor meer informatie over hoe we reageren op verzoeken van de overheid kunt u contact met ons opnemen.

                Delen met gelieerde bedrijven

                We delen informatie die we verzamelen met gelieerde bedrijven en, in sommige gevallen, met potentiële gelieerde bedrijven. Geassocieerde bedrijven zijn bedrijven die eigendom zijn van of beheerd worden door ons. De bescherming van dit privacybeleid is van toepassing op de informatie die we in deze omstandigheden delen.

                Hoe we informatie delen die we verzamelen

                Opslag en beveiliging van informatie

                We gebruiken data hosting service providers in de Verenigde Staten en Ierland om de informatie die we verzamelen te hosten, en we gebruiken technische maatregelen om uw gegevens te beveiligen. Voor meer informatie over waar wij uw gegevens opslaan, kunt u contact met ons opnemen.

                Hoewel we voorzorgsmaatregelen treffen om uw informatie te beschermen, is geen enkel beveiligingssysteem ondoordringbaar en vanwege de inherente aard van het internet kunnen we niet garanderen dat gegevens, tijdens de overdracht via het internet of tijdens de opslag op onze systemen of anderszins onder onze zorg, absoluut veilig zijn voor binnendringing door anderen.

                Als u gebruik maakt van onze server- of datacenterservices, ligt de verantwoordelijkheid voor de beveiliging van de opslag en de toegang tot de gegevens die u in de services plaatst bij u en niet bij Macq. Wij raden de gebruikers van de server of het datacenter ten zeerste aan om SSL te configureren om te voorkomen dat gegevens die via netwerken worden verzonden, worden onderschept en om de toegang tot de gebruikte databanken en andere opslagpunten te beperken.

                Hoe lang we informatie bewaren

                Hoe lang we de informatie die we over u verzamelen bewaren, hangt af van het type informatie, zoals hieronder nader beschreven. Na die tijd zullen we uw informatie verwijderen of anonimiseren of, als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat de informatie is opgeslagen in back-up archieven), dan zullen we uw informatie veilig opslaan en isoleren van elk verder gebruik totdat verwijdering mogelijk is.

                Rekeninginformatie: Wij bewaren uw accountinformatie zolang uw account actief is en een redelijke periode daarna voor het geval u besluit de Services opnieuw te activeren. We bewaren ook een deel van uw gegevens als dat nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om geschillen op te lossen, om onze overeenkomsten af te dwingen, om de bedrijfsvoering te ondersteunen en om onze Diensten te blijven ontwikkelen en verbeteren. Waar we informatie bewaren voor de verbetering en ontwikkeling van de Services, nemen we stappen om informatie te elimineren die u direct identificeert, en we gebruiken de informatie alleen om collectieve inzichten over het gebruik van onze Services bloot te leggen, niet om specifiek persoonlijke kenmerken over u te analyseren.

                Informatie die u deelt over de diensten: Als uw account is gedeactiveerd of uitgeschakeld, blijven sommige van uw gegevens en de inhoud die u hebt verstrekt, zodat uw teamleden of andere gebruikers ten volle gebruik kunnen maken van de diensten. Zo blijven we bijvoorbeeld berichten weergeven die u hebt verzonden naar de gebruikers die ze hebben ontvangen en blijven we de door u verstrekte inhoud weergeven.

                Beheerde rekeningen: Als de Diensten aan u ter beschikking worden gesteld via een organisatie (bijvoorbeeld uw werkgever), bewaren wij uw gegevens zolang als de beheerder van uw account dat vereist. Voor meer informatie, zie "Beheerde accounts en beheerders" hierboven.

                Marketinginformatie: Als u ervoor hebt gekozen om marketingmails van ons te ontvangen, bewaren we informatie over uw marketingvoorkeuren gedurende een redelijke periode vanaf de datum waarop u voor het laatst interesse in onze diensten hebt getoond, zoals wanneer u voor het laatst een e-mail van ons hebt geopend of uw Macq-account niet langer gebruikt. Wij bewaren informatie die is afgeleid van cookies en andere traceertechnologieën gedurende een redelijke periode vanaf de datum waarop deze informatie is gecreëerd.

                Hoe we de informatie die we verzamelen opslaan en beveiligen

                U heeft bepaalde keuzes als het gaat om uw informatie. Hieronder vindt u een overzicht van die keuzes, hoe u ze kunt uitoefenen en eventuele beperkingen.

                Uw keuzes

                U hebt het recht om een kopie van uw informatie te vragen, bezwaar te maken tegen het gebruik van uw informatie door ons (ook voor marketingdoeleinden), te vragen om uw informatie te verwijderen of te beperken, of om uw informatie in een gestructureerd, elektronisch formaat op te vragen. Hieronder beschrijven we de instrumenten en processen voor het doen van deze verzoeken. U kunt een aantal van de keuzemogelijkheden uitoefenen door in te loggen op de Diensten en gebruik te maken van de instellingen die beschikbaar zijn binnen de Diensten of uw account. Wanneer de Diensten voor u worden beheerd door een beheerder (zie "Bericht aan eindgebruikers" hieronder), moet u mogelijk eerst contact opnemen met uw beheerder om u te helpen met uw verzoeken. Voor alle andere verzoeken kunt u contact met ons opnemen zoals bepaald in het onderstaande gedeelte Contact opnemen om hulp te vragen.

                Uw verzoek en keuzes kunnen in bepaalde gevallen beperkt zijn: bijvoorbeeld als het inwilligen van uw verzoek informatie over een andere persoon zou onthullen, of als u vraagt om informatie te verwijderen die wij of uw beheerder wettelijk zijn toegestaan of die dwingende legitieme belangen hebben om te bewaren. Wanneer u ons hebt gevraagd om gegevens te delen met derden, bijvoorbeeld door het installeren van apps van derden, moet u rechtstreeks contact opnemen met die derden om uw informatie te laten verwijderen of op een andere manier te laten beperken. Als u onopgeloste problemen hebt, hebt u mogelijk het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit in het land waar u woont, waar u werkt of waar u denkt dat uw rechten zijn geschonden.

                Toegang tot en bijwerken van uw informatie: Onze diensten en bijbehorende documentatie geven u de mogelijkheid om bepaalde informatie over u te raadplegen en bij te werken vanuit de service. U hebt bijvoorbeeld toegang tot uw profielgegevens vanuit uw account en u kunt zoeken naar inhoud die informatie over u bevat met behulp van zoekopdrachten op trefwoorden in de Service. U kunt uw profielgegevens binnen uw profielinstellingen bijwerken en inhoud die informatie over u bevat, wijzigen met behulp van de bewerkingstools die aan die inhoud zijn gekoppeld.

                Deactiveer uw account: Als u geen gebruik meer wilt maken van onze diensten, kunt u of uw beheerder uw dienstenaccount deactiveren. Als u uw eigen account kunt deactiveren, is deze instelling beschikbaar in uw accountinstellingen. Neem anders contact op met uw beheerder. Als u een beheerder bent en niet in staat bent om een account te deactiveren via uw beheerdersinstellingen, neem dan contact op met Macq support.Houd er rekening mee dat het deactiveren van uw account uw gegevens niet verwijdert; uw gegevens blijven zichtbaar voor andere gebruikers van de Service op basis van uw deelname in het verleden binnen de Services. Voor meer informatie over het verwijderen van uw gegevens, zie hieronder.

                Verwijder uw gegevens: Onze diensten en bijbehorende documentatie geven u de mogelijkheid om bepaalde informatie over u te verwijderen uit de dienst. U kunt bijvoorbeeld inhoud die informatie over u bevat verwijderen met behulp van de tools voor het zoeken en bewerken van trefwoorden die aan die inhoud zijn gekoppeld, en u kunt bepaalde profielinformatie binnen uw profielinstellingen verwijderen. Houd er echter rekening mee dat we bepaalde informatie moeten bewaren voor het bijhouden van gegevens, om transacties te voltooien of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

                Verzoek om uw gegevens niet langer te gebruiken:  In sommige gevallen kunt u ons vragen om te stoppen met het openen, opslaan, gebruiken en anderszins verwerken van uw informatie wanneer u denkt dat wij niet de juiste rechten hebben om dit te doen. Als u bijvoorbeeld denkt dat er een Services-account voor u is aangemaakt zonder uw toestemming of dat u geen actieve gebruiker meer bent, kunt u ons verzoeken uw account te verwijderen zoals voorzien in dit beleid. Wanneer u ons toestemming hebt gegeven om uw informatie voor een beperkt doel te gebruiken, kunt u contact met ons opnemen om die toestemming in te trekken, maar dit heeft geen invloed op de verwerking die op dat moment al heeft plaatsgevonden. U kunt zich ook afmelden voor het gebruik van uw gegevens voor marketingdoeleinden door contact met ons op te nemen, zoals hieronder beschreven. Wanneer u dergelijke verzoeken doet, kunnen we tijd nodig hebben om uw verzoek te onderzoeken en te vergemakkelijken. Als er vertraging optreedt of er een geschil is over de vraag of wij het recht hebben om uw informatie te blijven gebruiken, zullen wij het verdere gebruik van uw informatie beperken totdat het verzoek wordt gehonoreerd of het geschil is opgelost, op voorwaarde dat uw beheerder geen bezwaar maakt (indien van toepassing). Als u er bezwaar tegen heeft dat informatie over u wordt gedeeld met een app van een derde partij, schakel de app dan uit of neem contact op met uw beheerder om dit te doen.

                Geen communicaties ontvangen: U kunt zich afmelden voor het ontvangen van promotionele communicatie van ons door gebruik te maken van de afmeldingslink in elke e-mail, het updaten van uw e-mailvoorkeuren binnen uw Service account instellingen menu, of door contact met ons op te nemen zoals hieronder voorzien om uw contactgegevens te laten verwijderen uit onze promotionele e-mail lijst of registratiedatabase. Zelfs nadat u zich heeft afgemeld voor het ontvangen van promotionele berichten van ons, zult u nog steeds transactionele berichten van ons ontvangen met betrekking tot onze Diensten. U kunt zich afmelden voor sommige notificatieberichten in uw accountinstellingen.

                U kunt zich mogelijk afmelden voor het ontvangen van gepersonaliseerde advertenties van andere bedrijven die lid zijn van het Network Advertising Initiative of die zich abonneren op de Digital Advertising Alliance's Self-Regulatory Principles for Online Behavioral Advertising. Voor meer informatie over deze praktijk en om uw opties te begrijpen, kunt u terecht op de website: http://www.aboutads.info , http://optout.networkadvertising.org/ en http://www.youronlinechoices.eu.

                Zet de Cookie Controls uit: Relevante browsergebaseerde cookiecontroles worden beschreven in onzer Cookies & Volgbericht.

                Stuur "Niet volgen" signalen: Sommige browsers hebben "Niet volgen" (DNT) functies opgenomen die een signaal kunnen sturen naar de websites die u bezoekt om aan te geven dat u niet gevolgd wilt worden. Omdat er nog geen algemeen begrip is voor de interpretatie van het DNT-signaal, reageren onze Diensten momenteel niet op DNT-signalen van de browser. U kunt gebruik maken van het scala aan andere tools die wij aanbieden om het verzamelen en gebruiken van gegevens te controleren, waaronder de mogelijkheid om af te zien van het ontvangen van marketing van ons, zoals hierboven beschreven.

                Gegevensdraagbaarheid:  Gegevensdraagbaarheid is de mogelijkheid om een deel van uw informatie te verkrijgen in een formaat dat u van de ene naar de andere serviceprovider kunt verplaatsen (bijvoorbeeld wanneer u uw mobiele telefoonnummer overbrengt naar een andere provider). Afhankelijk van de context geldt dit voor een deel van uw informatie, maar niet voor al uw informatie. Als u hierom vraagt, zullen we u een elektronisch bestand met uw basisaccountgegevens en de informatie die u maakt op de ruimtes die u onder uw exclusieve controle hebt, zoals uw persoonlijke Bitbucket repository, ter beschikking stellen.

                Hoe we informatie overdragen die we internationaal verzamelen

                Internationale overdracht van informatie die we verzamelen

                Wij verzamelen wereldwijd informatie en slaan die informatie vooral op in de Verenigde Staten en Ierland. Wij dragen uw gegevens over, verwerken ze en slaan ze op buiten het land waar u woont, naar de plaats waar wij of onze externe serviceproviders actief zijn om u de diensten te leveren. Wanneer we uw informatie overdragen, nemen we stappen om deze te beschermen.

                Internationale overdrachten binnen de Macq-bedrijven: Om onze wereldwijde activiteiten te vergemakkelijken, geven wij informatie door aan Ierland of de Verenigde Staten en geven wij toegang tot die informatie vanuit landen waar de bedrijven die Macq in eigendom heeft of exploiteert actief zijn, voor de doeleinden die in dit beleid worden beschreven. Het is mogelijk dat deze landen geen gelijkwaardige wetgeving inzake privacy en gegevensbescherming hebben als de wetten van veel van de landen waar onze klanten en gebruikers gevestigd zijn. Wanneer we informatie over u delen binnen en tussen Macq-ondernemingen, maken we gebruik van standaardclausules voor contractuele gegevensbescherming, die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie, en vertrouwen we op het EU-VS en Zwitsers-VS Privacy Shield Framework om de overdracht van informatie die we verzamelen uit de Europese Economische Ruimte en Zwitserland te beschermen. Zie onze Privacy Shield mededeling hieronder voor meer informatie of neem contact met ons op zoals hieronder aangegeven.

                Internationale overdrachten aan derden: Sommige van de derde partijen die in dit privacybeleid worden beschreven en die diensten aan ons leveren op basis van een contract, zijn gevestigd in andere landen die mogelijk geen gelijkwaardige wetgeving op het gebied van privacy en gegevensbescherming hebben als het land waar u woont. Wanneer we informatie van klanten in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland delen, maken we gebruik van de EU-VS en Swiss-U.S. Privacy Shield Frameworks, door de Europese Commissie goedgekeurde standaard contractuele gegevensbeschermingsclausules, bindende bedrijfsregels voor de overdracht aan gegevensverwerkers, of andere passende wettelijke mechanismen om de overdracht te waarborgen. Zie onze Privacy Shield Notice hieronder.

                Privacy Schild bericht

                Macq, Inc. en zijn Amerikaanse dochterondernemingen (Macq Network Service, Inc., Dogwood Labs, Inc, en Trello, Inc.) nemen deel aan en houden zich aan de EU-VS en Swiss-U.S. Privacy Shield Frameworks en de Privacy Shield Principles met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van informatie over u die wordt overgedragen van de Europese Unie of Zwitserland (zoals van toepassing) naar de VS. We zorgen ervoor dat de Privacy Shield Principles van toepassing zijn op alle informatie over u die onder dit privacybeleid valt en die wordt ontvangen van de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en Zwitserland.

                In het kader van de EU-VS en Swiss-U.S. Privacy Shield Frameworks zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van de informatie die wij van de EU en Zwitserland over u ontvangen en de verdere overdracht aan een derde partij die namens ons als agent optreedt. Wij houden ons aan de Privacy Shield Principles voor dergelijke verdere overdrachten en blijven aansprakelijk in overeenstemming met de Privacy Shield Principles indien derden die wij inschakelen om dergelijke informatie over u namens ons te verwerken, dit doen op een manier die niet in overeenstemming is met de Privacy Shield Principles, tenzij wij bewijzen dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de schade.

                Om meer te weten te komen over het Privacy Shield Program en om de certificering van Macq te bekijken, kunt u hier terecht.  www.privacyshield.gov .

                We raden u aan om contact met ons op te nemen zoals hieronder beschreven indien u een Privacy Shield-gerelateerde (of algemene privacygerelateerde) klacht heeft. Als u een onopgelost probleem met betrekking tot privacy of gegevensgebruik hebt dat we niet naar tevredenheid hebben opgelost, neem dan contact op met onze U.S.-based third-party dispute resolution provider(gratis). Via deze derde partij hebben wij ons ook verplicht tot samenwerking en naleving van de informatie en het advies van een informeel panel van gegevensbeschermingsautoriteiten in de Europese Economische Ruimte en/of de Zwitserse federale commissaris voor gegevensbescherming en -informatie (voor zover van toepassing) met betrekking tot onopgeloste klachten (zoals verder beschreven in de Privacy Shield Principles).  U kunt ook contact opnemen met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit binnen de Europese Economische Ruimte of Zwitserland (indien van toepassing) voor onopgeloste klachten. 

                Onder bepaalde voorwaarden, meer in detail beschreven op de Privacy Shield website,ook wanneer andere geschillenbeslechtingsprocedures zijn uitgeput, kunt u een beroep doen op bindende arbitrage.

                Andere belangrijke informatie over privacy

                Bericht aan de eindgebruikers

                Veel van onze producten zijn bedoeld voor gebruik door organisaties. Wanneer de Diensten aan u ter beschikking worden gesteld via een organisatie (bijvoorbeeld uw werkgever), is die organisatie de beheerder van de Diensten en is zij verantwoordelijk voor de accounts en/of Service sites waarover zij controle heeft. Als dit het geval is, kunt u uw vragen over gegevensbescherming richten aan uw beheerder, aangezien uw gebruik van de Services onderworpen is aan het beleid van die organisatie. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacy- of beveiligingspraktijken van de organisatie van een beheerder, die anders kunnen zijn dan dit beleid.

                Beheerders zijn in staat om:

                • vereisen dat u het wachtwoord van uw account opnieuw instelt;

                • uw toegang tot de diensten te beperken, op te schorten of te beëindigen;

                • toegang tot informatie in en over uw account;

                • toegang te krijgen tot informatie die is opgeslagen als onderdeel van uw account of deze te bewaren;

                • apps of andere integraties van derden installeren of verwijderen

                In sommige gevallen kunnen beheerders ook:

                • de toegang tot uw account te beperken, op te schorten of te beëindigen;

                • het aan uw account gekoppelde e-mailadres te wijzigen;

                • uw informatie, inclusief profielgegevens, te wijzigen;

                • uw mogelijkheden om informatie te bewerken, te beperken, te wijzigen of te verwijderen beperken

                Zelfs als de Diensten op dit moment niet aan u worden beheerd door een organisatie, als u een e-mailadres gebruikt dat door een organisatie is opgegeven (zoals het e-mailadres van uw werk) om toegang te krijgen tot de Diensten, dan kan de eigenaar van het domein dat aan uw e-mailadres is gekoppeld (bijvoorbeeld uw werkgever) de administratieve controle over uw account en het gebruik van de Diensten op een later tijdstip doen gelden. U wordt hiervan op de hoogte gesteld als dit gebeurt.

                Als u niet wilt dat een beheerder de controle over uw account of het gebruik van de Services kan doen gelden, gebruik dan uw persoonlijke e-mailadres om u te registreren voor of toegang te krijgen tot de Services. Als een beheerder nog niet de controle over uw account of toegang tot de services heeft bevestigd, kunt u het e-mailadres dat aan uw account is gekoppeld, bijwerken via de accountinstellingen in uw profiel. Zodra een beheerder de controle over uw account of het gebruik van de services heeft bevestigd, kunt u het e-mailadres dat aan uw account is gekoppeld niet meer wijzigen zonder toestemming van de beheerder.

                Neem contact op met uw organisatie of raadpleeg het organisatiebeleid van uw beheerder voor meer informatie.

                Wijzigingen in ons Privacybeleid

                We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. We zullen eventuele wijzigingen in het privacybeleid op deze pagina plaatsen en, als de wijzigingen significant zijn, zullen we een meer prominente melding maken door een melding toe te voegen op de startpagina's van de Services, inlogschermen, of door u een e-mailbericht te sturen. We zullen ook eerdere versies van dit Privacybeleid in een archief bewaren voor uw beoordeling. We raden u aan ons privacybeleid door te nemen wanneer u de Services gebruikt om op de hoogte te blijven van onze informatiepraktijken en de manieren waarop u kunt helpen uw privacy te beschermen.